Nieuws

St. Marcellinusparochie

Nieuws

Gebedsbrief juni 2024

28 mei 2024
India, een noodkreet Vanwege de gespannen situatie in het land opnieuw een bericht over India. Tot 1 juni vinden hier de grootste verkiezingen ter wereld plaats, met bijna een miljard kiesgerechtigden....
Lees meer >>

25 jaar Jan Mulder Memorial Found

23 mei 2024
Op  7 juli a.s. om 11.00 uur is er een speciale viering met Vicaris Cornelissen en medewerking van het Filipijnse koor Himig Natin. Het project waar we mee bezig gaan is...
Lees meer >>

Parochievicaris

21 mei 2024
Geachte parochianen, In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en...
Lees meer >>

Zonnebloemloten

21 mei 2024
De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor onze afdeling in Nijverdal. Al meer dan 70 jaar zetten vrijwilligers zich in bij de vele activiteiten voor onze zonnebloemgasten....
Lees meer >>

Nieuwsbrief 306 aartsbisdom

17 mei 2024
Hierbij ontvangt u editie nr. 305 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland:...
Lees meer >>

Eindexamen doen

13 mei 2024
Goede God, wij bidden voor alle middelbare scholieren die hun eindexamen doen: dat zij goed voorbereid en vol zelfvertrouwen de examens ingaan, dat zij rustig blijven, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen...
Lees meer >>

100 jaar geleden

6 mei 2024
Eerste Eucharistieviering, St. Jan de Doper100 jaar geleden                                                             Op zondag 23 juni a.s. vieren we weer ons St. Jan de Doperfeest.We gedenken dan dat 100 jaar geleden de eerste Eucharistievieringwerd...
Lees meer >>

MEIMAAND   -------    MARIAMAAND

6 mei 2024
Maria Een leven in openheideen leven in overgavewerd een levenwaarin God Liefdeten volle Mens kon worden.In haar leven raakten hemel en aarde elkaar.Het was en is Gods droom:haar en onsin zijn hemel...
Lees meer >>

Nieuwsbrief 305 aartsbisdom

2 mei 2024
Hierbij ontvangt u editie nr. 305 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland:...
Lees meer >>