Kerntaken

Catechese en Liturgie

Dopen
Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Stephanus. Twee voorbereidingsbijeenkomsten gaan aan de doopviering vooraf. De doopouders worden geacht hier aan deel te nemen en gaan met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de Doop, o.l.v. de pastoor en werkgroepsleden.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

1e H. Communie
De voorbereiding van ouders en kinderen op de Eerste Heilige Communie gebeurt in samenwerking met de werkgroep, pastor en ouders van groep 4 van de Sint Stephanusschool. Veelal gebeurd deze voorbereiding buiten school om. De school stelt wel de ruimte beschikbaar school maar er worden ook bijeenkomsten georganiseerd met de ouders. 
Wilt u, uw zoon/dochter zijn/haar Eerste Communie laten doen en volgt hij/zij geen lessen op de St. Stephanusschool, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met  de pastoraatsgroep.
Contact: Tel. 074-3841202 E-mail: pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl

Vormsel
Het voorbereiden van de kinderen van groep 8 en hun ouders op het Heilig Vormsel. De kinderen worden aan de hand van een projectmap op school door de pastor en de werkgroep.
Kinderen die niet op de St. Stephanusschool zitten en ook het H. Vormsel willen ontvangen, kunnen door hun ouders worden aangemeld bij de pastoraatsgroep.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl

Huwelijk
Indien u in het huwelijk wilt treden kunt u contact opnemen met het secretariaat of leden van het pastoraal team.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Lectoren
De lector (m/v) leest tijdens een Eucharistie en Woord- en Communieviering de eerste lezing en de voorbeden voor. Verder assisteert hij/zij de pastor tijdens de dienst o.a. met de tafel klaarzetten en het uitdelen van de Communie.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl

Woord- en Communie groep
Twee leden van de WoCo groep gaan één keer  per maand voor in een woord- en communieviering. Ook zijn zij beschikbaar om voor te gaan in thema- of gebedsvieringen.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl

Avondwake groep
De avondwakegroep verzorgt op verzoek van de familie van de overledene de avondwake. Ook een afscheidsviering op de avond voor de begrafenis of crematie wordt door hen verzorgd.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl

Gezinsviering
De werkgroep gezinsviering verzorgt vieringen voor jong en oud. In totaal een keer of acht per jaar stellen vrijwilligers samen met één van de pastores een viering samen. Soms met een heel eigen thema, soms rond een vast thema zoals Kerst of Pasen. Tijdens de vieringen helpen jongens en meisjes van één van de basisscholen mee met voorlezen en andere dingen. Op school krijgen de kinderen vooraf steeds een uitnodiging mee. We proberen tijdens de vieringen niet zoveel moeilijke woorden te gebruiken en ook wat meer afwisseling te bieden. Daarmee hopen we dat met name de jongsten iets meer dan in een gewone viering in de gaten krijgen waarover het in de kerk gaat. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.
En misschien vind jij of vindt u het wel leuk om mee te helpen met de voorbereidingen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl

Kosters
Het kosterteam zorgt voor de voorbereiding bij de weekendvieringen en ondersteuning bij avondwake, afscheidsviering en uitvaart.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Bloemverzorging
Er staat altijd een bloemstuk op en bij het altaar. De bloemstukken worden zoveel mogelijk aangepast op de liturgische jaarkalender.
Het is ook mogelijk bij een uitvaart hier over te overleggen. Advies- en of de bloemstukken verzorgen is mogelijk. (tegen vergoeding)
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Collectanten
Tijdens de diverse vieringen worden de collectegelden opgehaald. Er is een schema van dienst.
Contact: Tel. 074-3841202. 
E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Graveren en schilderen
Bij een doopvieringen wordt een schelpje met naam van de dopeling opgehangen in de kerk. Deze naam wordt er met de hand op geschilderd.
Bij een overledene wordt een plaatje gegraveerd met zijn of haar naam en op een kruisje geplaatst. Dit kruisje wordt tijdens een avondwake of afscheidsviering in de kerk opgehangen.

 

left cloud