Informatieblad

H. Dionysius - Rijssen

Informatieblad

Informatieblad

Het parochieblad – Dionysius in beeld - verschijnt 1x per maand. U vindt er informatie en actualiteiten van zowel de St. Marcellinus Parochie als onze geloofsgemeenschap. Het wordt door vrijwilligers verzorgd en bezorgd.

Wilt u het informatieblad Dib ontvangen of meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat H. Dionysius. 
Tel. 0548 –  51 24 56 of mail secretariaat@dionysiusrijssen.nl

Wilt u tekst plaatsen in ons parochieblad, dan kunt u deze mailen naar de redactie van het parochieblad Dib, parochieblad@dionysiusrijssen.nl

Informatieblad downloaden

Naam Omschrijving
Dionysius in beeld mei 2024 Download

left cloud