Voorzieningen

St. Stephanus Bornerbroek

Voorzieningen

Voorzieningen

Ziekenbezoek

Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken.......

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in de parochie  actief.

Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet meer zomaar.

Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie / kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is. Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.

U kunt dit doorgeven aan Fons Meulenkamp

Tel. Nr   074-3841748  of op ons mailadres  

secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

 Zij nemen dan contact  op met de pastores.

Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij / zij dan verblijft.

Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoeken.

Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen.

Kerkradio

De kerkradio biedt u de mogelijkheid om alle vieringen van onze kerk thuis te ontvangen. De kosten bedragen € 7 per maand. Ook voor degenen die tijdelijk door bepaalde omstandigheden niet naar de kerk kunnen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de kerkradio. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Secretariaat tel.: 074-3841202
E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Contactpersoon

E-mail Secretariaat
Kerktaxi

Er is een groep vrijwilligers die zich hebben aangeboden om parochianen die graag naar een viering willen en zelf niet meer in staat voorvervoer te zorgen, thuis op te halen en weer terug te brengen.

Er wordt een kleine vergoeding voor benzinekosten gevraagd.

Aanmelding hiervoor gaat via het secretariaat.
Tel: 074-3841202
E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

 

Communie thuis ontvangen

Het is mogelijk thuis de communie te ontvangen. Na opgave via ons secretariaat zal iemand van de werkgroep contact met u opnemen om nadere afspraken te maken.

Secretariaat tel.: 074-3841202
E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Parochieel Centrum

De St. Stephanus heeft geen apart parochieel centrum. Wel is het secretariaat altijd bereikbaar via telefoon of e-mail.

Vergaderingen van kleine werkgroepen worden gehouden in het secretariaat. Men kan deze reserveren bij het secretariaat. Inzage of de ruimte vrij is kan men zien op de website bij "Agenda secretariaat".
Voor vegaderingen van grotere groepen wordt gebruiik gemaakt van Kulturhus 't Brookshoes.

Reservering:
Tel: 074-3841202
E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

 

Kapel

Achter in de kerk is een Mariakapel en de mogelijkheid voor een gebed en een kaarsje te branden. Helaas is de kerk alleen open een half uur voor en tijdens de viering om hier gebruik van te maken.

Het voorste gedeelte van de aula is ingericht als Mariakapel. Hier heeft u dagelijks toegang tussen 10 uur en 18.00 uur voor gebed en een kaarsje aansteken. (Indien er een overledene in de aula staat is deze Mariakapel gesloten) Ingang van deze mariakapel via de poort van het kerkhof aan de Pastoor Ossestraat.

In het midden van ons kerkhof naast de kerk staat een kleine Mariakapel waar u altijd terecht kunt voor gebed en een kaarsje branden.

In en rond Bornerbroek zijn ook 3 landkruizen. Deze zijn een bezoek waard.

De landkruizen staan:

 • Aan het kruispunt Pastoor Ossestraat/Eierbaan
 • Aan de Weersweg
 • Op het Tusveld (dicht bij de kruising Bornsestraat/Tusveld

  De Theresiahof

  De Theresiahof in Bornerbroek ondersteunt ouderen die zelfstandig wonen en biedt volledige verzorgingshuiszorg. Doordat de Theresiahof geen verdiepingen heeft, beschikken veel van de bewoners over een gezamenlijke binnenplaats met veel groen of over een mooi uitzicht over weilanden. De kleinschalige locatie vormt een thuis voor mensen die – soms tijdelijk – niet langer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast biedt TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) vanuit deze locatie thuiszorg en alarmering met zorgopvolging aan inwoners van Bornerbroek, onder andere woonachtig in de aanleunwoningen en seniorenwoningen in de directe omgeving van het verzorgingshuis.

  TMZ biedt de volgende diensten aan op deze locatie:​

  • Personenalarmering
  • Thuiszorg
  • Dagvoorziening
  • Verzorgingshuiszorg

  Theresiahof, Theresiahof 11, 7627 NT Bornerbroek
  Tel: 0900 – 2 453 453  www.triviummeulenbeltzorg.nl

  Vieringen in de Theresiahof

  Iedere maand (meestal de 2e donderdag) is er een viering op een donderdagochtend waar ook parochianen naar toe kunnen. Na afloop van de viering is er koffie, een activiteit  en een warme maaltijd als afsluiting. (Deze morgen is een samenwerking van de St. Stephanus, Bezoekgroep Nabijheid en de activiteiten begeleiders van de Theresiahof)

  Iedere maand is er ook een avondviering verzorgt door de Wocogroep 19.30 uur in het verzorgingshuis “Theresiahof” Ook parochianen uit de geloofsgemeenschap zijn daar van harte welkom.

  n het landelijke Bornerbroek staat de St. Stephanusschool. Een katholieke basisschool met een open aannamebeleid.

  In een rustige, groene omgeving werken bevlogen leerkrachten aan de ontwikkeling van uw kind. We zien het als een uitdaging om uw kind zoveel mogelijk op maat te bedienen. Elk kind is immers uniek.

  Het schoolgebouw van de Stephanus ligt naast een fraai dorpspark. Buiten is er voor 260 kinderen een zee aan ruimte. De school beschikt over een eigen schooltuin waar kinderen hun eigen groente mogen telen. Binnen kunnen de kinderen zich ontwikkelen in een ruim gebouw, waarbij alle moderne hulpmiddelen voorhanden zijn. Er is een uitgebreid arsenaal aan computers, uitgerust met de modernste onderwijsprogramma’s.

  We vinden het welzijn van uw kind belangrijk. Kinderen die goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan ontwikkelen zich het best. Spelen en leren in een sfeer van onderling respect staan dan ook hoog in het Stephanus-vaandel.

  Lezen is voor ons een belangrijk onderwijs speerpunt. Lezen krijgt dagelijks veel aandacht. We zien in lezen de sleutel tot succesvol leren op tal van terreinen.

  De actieve ouderraad van de school ontplooit in samenwerking met het team het jaar rond attractieve activiteiten voor de kinderen.

  We hopen u een keer te mogen begroeten op onze school. Er is geen jaarlijkse open dag, maar u bent altijd welkom voor een persoonlijke rondleiding. Een afspraak is snel gemaakt!

  Locatie: Pastoor Ossestraat 8, 7627 PL Bornerbroek
  Tel.: (074) 384 15 85
  E-mail: info@stephanus.nl  
  Website: www.stephanus.nl
  Bestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

left cloud