Gebedsintenties aanvragen

H. Antonius Abt - Enter

Gebedsintenties aanvragen

Gebedsintentie aanvragen H. Antonius Abt

Een aanvraag voor een gebedsintenties of jaargedachtenis voor een overledene waar tijdens de viering in het weekend bij wordt stil gestaan kan als volgt.

  • Via een briefje in de brievenbus bij het secretariaat
  • Digitaal door het invullen van het formulier onderaan deze tekst

De kosten van een gebedsintentie of jaargedachtenis zijn € 9,00 en kunnen worden voldaan:

  • Contant via een envelop in de brievenbus van het secretariaat
  • Via bankrekening nr: NL 67 RABO 0114 3008 36 onder
    vermelding van naam overledene en datum van de intentie.

    left cloud