Overlijden/Uitvaart

St. Jan de Doper - Wierden

Overlijden/Uitvaart

Overlijden/Uitvaart

Sacrament van de Zieken of Ziekenzegening

Hiervoor dient u contact op te nemen met de uitvaartcoördinator.
tel. 06 42271410 of de telefoon van de pastores 06 57 42 90 99 (voor dringende pastorale hulp)

Bij overlijden

Wanneer iemand is overleden is het goed om zo snel mogelijk contact op te nemen met de uitvaartcoördinator tel. 06 42271410
In overleg met familie en de uitvaartonderneming zal dan de tijd van de uitvaart of crematie worden bepaald. Op een later tijdstip wordt gesproken over de inhoud van de liturgie en eventueel het gedachtenisprentje.
Meer informatie: de uitvaartcoördinator, 06 42271410

 

Afscheidsvieringen vanaf 1 januari 2015

Nieuwe vorm van kerkelijk afscheid nemen na overlijden in de Sint Marcellinus parochie.
Sinds enige tijd wordt er ook in de Sint Marcellinus parochie door nabestaanden gevraagd op de vooravond van de begrafenis of crematie te kunnen kiezen voor een afscheidsviering. Na overleg is besloten daar gehoor aan te geven. De afscheidsviering wordt zo een extra keuze mogelijkheid naast de al bestaande avondwake en uitvaartviering.
Een afscheidsviering op de vooravond wordt de volgende dag door de begrafenis of de crematie gevolgd. De viering zal daardoor ook een wat andere liturgie kennen.

Hoe zal de afscheidsviering er in grote lijnen uit gaan zien?

  • De viering wordt voorgegaan door vrijwilligers.
  • De overledene wordt voor het binnendragen en besprenkeld met wijwater.
  • De overledene wordt voor in de kerk opgebaard.
  • Naast de baar worden de kaarsen geplaatst.
  • De rituelen die plaatsvinden tijdens een avondwake, vinden ook nu plaats.
  • Er is ruimte voor lezingen, gebeden en liederen.
  • Er wordt geen communie uitgereikt tijdens de viering.
  • Aan het eind van de viering vindt de absoute plaats. 

Zowel een afscheidsviering als een avondwake horen in de sfeer van biddend waken bij de overledene plaats te vinden en daar past het vieren van de Eucharistie of het uitreiken van de Heilige Communie niet bij.
Zowel een afscheidsviering als een avondwake worden verzorgd door vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap. Als de afscheidsviering wordt gevolgd door een begrafenis of crematie op de volgende dag verzorgen zij, indien gewenst en het mogelijk is, ook het afscheid op de begraafplaats of in het crematorium.
Elk overleg rondom een overlijden verloopt via de uitvaartcoördinator van de eigen geloofsgemeenschap.
Het telefoonnummer is 06 42271410 en is ook altijd te vinden in het parochieblad.

Avondwake

In geval van overlijden van een parochiaan biedt de parochie aan de nabestaanden altijd de mogelijkheid van een avondwake aan. Deze wordt verzorgd door toegeruste medeparochianen. Zij nemen contact op met de nabestaanden om, in goed overleg met elkaar, een zo persoonlijk mogelijke avondwake te kunnen verzorgen.
Meer informatie: de uitvaartcoördinator, 06 42271410

Verliezen en verwerken
Een aantal mensen heeft een speciale cursus gevolgd om mensen die een verlies geleden hebben te begeleiden. Daar waar iemand in onze parochie een dierbare verloren heeft, zal in veel gevallen een van de leden van deze werkgroep contact leggen. Zij zal aanbieden om een bezoekje te brengen en proberen mensen te helpen hun verlies te verwerken.
 

left cloud