Centraal Secretariaat

St. Marcellinusparochie

Centraal Secretariaat

Het secretariaat van de Sint Marcellinus Parochie.

De belangrijkste taken van het parochiesecretariaat zijn het ondersteunen van het pastoraal team en het bestuur van de parochie, in administratieve en coördinerende zin.

Daarnaast heeft het secretariaat een coördinerende functie voor de vele activiteiten die in de geloofsgemeenschappen plaatsvinden. Daardoor is er veel contact met de locatieraden/pastoraatsgroepen en de locatiesecretariaten.

Het parochiesecretariaat onderhoudt ook de externe contacten, met name met het bisdom. Het secretariaat is een plek waar alle lijnen samenkomen en is gevestigd in het pastoraal centrum Sint Marcellinus te Enter.

Het parochiesecretariaat wordt beheerd door Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege en is te bereiken middels onderstaande gegevens:

Postadres: Parochiesecretariaat Sint Marcellinus
Dorpsstraat 123
7468 CJ Enter
Tel.: 0547-381386
E-mail: secretariaat@sintmarcellinus.nl
Website: www.sintmarcellinus.nl

Parochiesecretariaat

Te bereiken

Maandag08.30 - 12.30 
Dinsdag08.30 - 12.30
Woensdag08.30 - 12.30 
Donderdag08.30 - 12.30  
left cloud