Het laatste nieuws

Wijziging aanvangstijden vieringen

10-05-2021

Vanaf 1 juni a.s. zal de viering op zondagochtend een andere aanvangstijd hebben. Dit op verzoek van parochianen, vrijwilligers en koren.
De Eucharistievieringen zullen, net zoals nu, plaats vinden op de vaste tijden 9.00 of 10.30 uur. De (nieuwe) aanvangstijd in uw kerk voor de overige vieringen is als volgt: Bornerbroek: 9.30 uurLees verder

Kardinaal Eijk roept op tot gebed:

06-05-2021

Broeders en zusters in Christus, De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood...
Lees verder

Verruiming aantal aanwezigen bij vieringen

06-05-2021

Er is een beperkte verruiming voor grotere kerkgebouwen aangekondigd door de Nederlandse bisschoppen voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Voor onze kerken gelden vanaf aankomend weekend de volgende maximale aantallen: Bornerbroek 40 aanwezigen Enter 50 aanwezigen Wierden 50 aanwezigen Rijssen
Lees verder

Bezinning en bemoediging

03-05-2021

Rond 4 en 5 mei: Dodenherdenking en Bevrijdingsdag GEBED Vandaag is de dag dat wij denken aan de vele, vele mensen die wij niet mogen vergeten. Zij hebben zich ingezet voor de vrijheid, hebben joden, zigeuners en anderen beschermd, eten en onderdak gegeven. Ze hebben hun eigen leven gewaagd en zijn omgekomen, doodgeschoten, voorgoed...
Lees verder

100 Aanwezigen toegestaan bij uitvaart

26-04-2021

M.i.v. 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij een uitvaart. Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt
Lees verder

Roepingenzondag

20-04-2021

De R.-K. Kerk viert op zondag 25 april Roepingenzondag. Dit jaar is het thema:‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloostersspeciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.
Lees verder

Bezinning en bemoediging

19-04-2021

Roepingenzondag – 25 april Herders zijn terug van weggeweest. Onlangs moest ik wachten omdat midden in de stad een herder met haar kudde schapen de straat overstak. De gemeente huurt ze in om grote groenstroken te begrazen. Bijzonder om te zien hoe de herder en haar hond de kudde de goede richting in krijgen. Komen zo ook de bijbelse herders...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

06-04-2021

Een deel uit een mooi verhaal van Andre Troost.
(Boek: Ik laat je niet alleen)

De stoel
Of hij een vriend had? Nee, eigenlijk niet.
Nu ja, hij had wel een paar kennissen, die zo eens in de tien jaar
kwamen kijken, maar of je dat nu echte vrienden kon noemen…
Eigenlijk was hij zo’n beetje...
Lees verder

Tweede Paasdag

05-04-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Mgr. Van den Hende: “Jezus leeft en wij met Hem” (van Pasen naar Pinksteren)

Eerste Paasdag

04-04-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Mgr. Smeets: “Ons leven eindigt niet met de dood” (Pasen)

Paaswake

04-04-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Mgr. Liesen: “Het licht van Christus in ons leven” (Paaswake)

Livestreamviering Paaswake

03-04-2021


Zaterdag 3 april, aanvang 18.30 uur.
Klik hier om mee te vieren:
LIVESTREAMVIERINGPAASWAKE

Stille Zaterdag

03-04-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Mgr. De Jong: “Plotseling is het over en stil. Jezus is gestorven” (Stille Zaterdag)

Paasgroet

03-04-2021

Lieve mensen, Voor het tweede jaar op rij zal Pasen anders zijn dan we gewend zijn. En toch … het wórdt Pasen. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een perspectief, dat ons licht laat zien aan het eind van de tunnel. Meer dan ooit hebben we behoefte nieuw leven te zien, zoals we dat in de natuur elk jaar weer zien opkomen. We willen...
Lees verder

Kerk voor kinderen

02-04-2021

Wat is Pasen en hoe beleven we dat met de kinderen. En wat kan je thuis met de kinderen doen om Pasen echt te beleven. Kijk hiervoor op deze website onder navigatie:Kerk voor kinderen.

Goede Vrijdag

02-04-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Kardinaal Eijk: “We staan stil bij het lijden van Christus” (Goede Vrijdag)

Livestreamviering Witte Donderdag

01-04-2021

Klik hier voor de viering:Witte Donderdag

Witte Donderdag

01-04-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Mgr. De Korte: “Een lijdensweek en dan deze feestdag…” (Witte Donderdag)

Een groet van de aartsbisschop

01-04-2021

Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2021 Klik hier: Een groet van de aartsbisschop
Lees verder

Chrismamis

31-03-2021

De bisschoppen geven in korte filmjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Klik hier:
Mgr. Van den Hout: “We worden aangeraakt door Jezus” (Chrismamis)

Chrismamis

31-03-2021

Livestream van de Chrismamis die 31 maart om 15.00 uur in Apeldoorn wordt gevierd.

Klik hier om mee te vieren:LivestreamChrismamis

Lees verder

Palmzondag

31-03-2021

De bisschoppen geven in korte filmpjes persoonlijk uitleg over Pasen.

Klik hier:Mgr Hendriks: “Er is geen liefde zonder lijden” (Palmzondag)

Samen op weg naar Lourdes

29-03-2021

Heeft u een bedevaart naar Lourdes ook zo gemist? Het coronavirus zorgde er voor dat pelgrims niet naar deze bedevaartplaats konden gaan. Maar er gloort licht aan de horizon. De verwachting is dat we van 20 september tot en met 27 september naar Lourdes kunnen gaan.
Lees hier verder:Lees verder

Palmzondag

28-03-2021

Zondag 28 maart 2021
LIVESTREAMVIERING

Voorganger: Pastor Weldam
Vanuit de H. Dionysius te Rijssen

Klik hier:Livestreamviering Palmzondag

Kerk voor kinderen

25-03-2021

Wat is Pasen en hoe beleven we dat met de kinderen. En wat kan je thuis met de kinderen doen om Pasen echt te beleven. Kijk hiervoor op deze website onder navigatie:Kerk voor kinderen.

Viering van Barmhartigheid

24-03-2021

RECTIFICATIE
IN HET PAROCHIEBLAD EN VIA DE KANSELMEDEDELING IS VERMELD DAT DE VIERING VAN BARMHARTIGHEID WOENSDAG 30 MAART ZOU PLAATSVINDEN. DIT MOET ZIJN:DINSDAGAVOND 30 MAART

Viering van Barmhartigheid
Als voorbereiding op Pasen wordt er in onze Sint Marcellinusparochie een
‘Viering van Barmhartigheid’...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

22-03-2021

De afgelopen weken tijdens de Veertigdagentijd gaat het in de Bijbelteksten steeds weer om het geheim van het leven – het leven van Jezus en daarmee direct verbonden ook ons eigen leven. Ook aan ons leven gaat de rouw en dood, in al zijn diverse vormen, niet voorbij. Onafgezien van de naam die het draagt: Scheiding, einde van een relatie, afscheid,...
Lees verder

Livestream viering

20-03-2021

Zondag 21 maart, 10.30
5e zondag van de Vasten
Livestreamviering vanuit de H. Dionysius
Voorgangers: Pastor J. Verweij en diaken H. Eidhof


Klik hier voor de LIVESTREAMVIERING

Bezinning en bemoediging

08-03-2021

Veertig dagen lang Vasten is op tocht durven gaan weg uit je vertrouwde zekerheden. Je gewoonten, comfort, rust, je hebzucht, eerzucht, heerszucht op het spel durven zetten veertig dagen lang. Vasten is op tocht durven gaan weg uit je vertrouwde hoven. Delen met anderen omdat jij te veel hebt en zoveel anderen...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

22-02-2021

Vastentijd: bewuster leven en geloven We zijn de Veertigdagentijd of Vastentijd begonnen. Veertig dagen ter voorbereiding op het Paasfeest. Vroeger was het een periode van nadrukkelijk minder en anders eten. Ook viel de traditionele voorjaarsschoonmaak in deze tijd. Tijd van schoonmaak en opruimen van buiten en van binnen. Het gaat dan niet alleen...
Lees verder

Eusebius bisdom zomerkampen

22-02-2021

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij
De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar) Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk....
Lees verder

Vier Pasen!

19-02-2021

Pasen valt dit jaarop 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website.De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én...
Lees verder

Brief voor de Veertigdagentijd

19-02-2021

‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’ Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht Lees hier de brief:Brief voor de Veertigdagentijd
Lees verder

Gebedskaart Aswoensdag

16-02-2021

Voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen is een gebedskaart uitgebracht.Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd. Klik hier voor de gebedskaart:Lees verder

Livestream viering Aswoensdag

16-02-2021

LIVESTREAM VIERING

Aswoensdagviering vanuit deH. Dionysius te Rijssen. Voorgangers: pastor J. Weldam en diaken G. Legtenberg Woensdag 17 februari 2021, aanvang 9.00 uur

Klik hier:Aswoensdagviering
Lees verder

Bezinning en bemoediging

09-02-2021

Vastentijd …
Vasten betekent je iets ontzeggen. Ik denk dat het afgelopen jaar helemaal in het teken stond van vasten. Niet zes weken maar een heel lange tijd hebben we ons veel moeten ontzeggen. En heel veel mensen zijn het wel een beetje moe. Dat is ook wel te begrijpen want we moesten en moeten nog steeds leven met het feit dat we
Lees verder

Blijf in mijn liefde

25-01-2021

De Week van gebed voor eenheid 2021: #blijfinmijnliefde De afgelopen week vierden we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dit keer was het thema #blijfinmijnliefde. Deze oproep is een oproep van Jezus Christus zelf uit Johannes 15, 9-17 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik
Lees verder

Week van gebed voor de eenheid 17 t/m 24 jan

06-01-2021

“BLIJF IN MIJN LIEFDE” Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. De Week van gebed begint traditioneel met een oecumenische viering. Dit jaar is deze voorbereid door de zusters van de oecumenische...
Lees verder

Nieuwjaar

04-01-2021

Livestream vieringen Oud- en nieuwjaarsdag

28-12-2020

LIVESTREAM VIERINGEN

Oudjaarsdag 31 december, 17.00 uur Vesperviering vanuit Schalkhaar: Voorgangers pastor Gauthier de Bekker en Clazien Broekhoff p.w.
Nieuwjaarsdag 1 januari, 10.30 uur vanuit Rijssen: Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis, Eucharistieviering
Lees verder

Livestreamvieringen Kerst

24-12-2020

Kerstvieringen in coronatijd In verband met de maatregelen rond het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten dat in onze kerken dit jaar geen Kerstvieringen plaats kunnen vinden. In een Kerstviering waar normaliter vele honderden parochianen komen is het voor onze vrijwilligers niet te doen vele mensen te moeten teleurstellen aan de deur....
Lees verder

Liturgieboekjes voor kerstmis

22-12-2020

Deze handreiking is bestemd voor allen die thuis willen bidden en/of zich willen voorbereiden op de viering in de eigen parochiekerk. Nu de situatie weer moeilijker wordt en de groepen die naar de kerk gaan,weer kleiner worden, houden wij vol. Ook al weten we geen weg, God wijst ons de weg. Bidt voor allen.
Als u op de link (verbinding)hieronder...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

21-12-2020

Geen plaats in de herberg… Op Kerstavond zitten de kerken vol. Ieder jaar lezen we het bekende kerstevangelie waarin we horen dat Jozef en Maria zich moeten laten inschrijven in Bethlehem. Een lange vermoeide reis. Daarbij is Maria hoogzwanger. Aangekomen in Bethlehem kunnen ze geen plek vinden om te verblijven. Er was voor geen hen geen
Lees verder

Vier Kerstmis

21-12-2020

“Wij vieren met Kerstmis dat God zich tot onze naaste heeft gemaakt doordat zijn Zoon mens is geworden, als kind is geboren in Bethlehem”, zegt kardinaal Eijk. “Dat God in Christus onvoorwaardelijk van ons houdt en dat God zijn menslievendheid op aarde heeft laten zien”, zeggen bisschop De Korte en bisschop Van den Hout op hun...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

15-12-2020

Werkplaatsen Ik droom van werkplaatsen waar mensen met elkaar
de werkwoorden kunnen uitoefenen
die het leven en werken van Jezus richting geven.

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waar mensen met elkaar kunnen samen-zijn
in het luisteren naar elkaar,
in het zicht krijgen op de eigen
Lees verder

Viering van barmhartigheid

11-12-2020

Viering van Barmhartigheid in de Sint Jan de Doperkerk te Wierden. Als voorbereiding op Kerst wordt er in de Sint Marcellinusparochie een ‘Viering van Barmhartigheid’ gehouden. Parochianen uit alle geloofsgemeenschappen van de parochie zijn welkom voor deze viering op woensdagavond 16 december om 19.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk
Lees verder

Bezinning en bemoediging

30-11-2020

Beste parochianen, Afgelopen weekend was het de eerste zondag van de Advent.
Als teken daarvan ontsteken we de eerste kaars op de Adventskrans.
Kleine lichtjes zijn het nog, maar ze wijzen vooruit naar wat komt.
Deze lichtjes zeggen het is tijd om even stil te staan, om op te houden waar we zo druk mee zijn en om voorbereidingen...
Lees verder

Advents- en kersttijd kalender 2020

26-11-2020

Binnenkort begint de adventsperiode en de kersttijd. In de adventsperiode bereiden we ons voor om de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, in ons midden. In de vier weken voor Kerstmis ontsteken we elk weekend een kaars, elke week een beetje meer licht om met Kerstmis, het echte ‘Licht‘ in onze wereld, Jezus, te ontvangen. Om vervolgens...
Lees verder

Bezinning en bemoediging EVEN IETS VAN GOD

16-11-2020

Een arm om je heen als je moe bent en koud
Een mens die je troost en die veel van je houdt
Een hand in jouw hand als je niet durft te gaan
Een stem die je roept als je eenzaam blijft staan

Een blik vol begrip als je voelt het gaat mis
Een mens die juist komt als er niemand meer is
Een woord dat je raakt...
Lees verder

Jongeren collecte

12-11-2020

Klik hier voor het archief.