Boete en verzoening

St. Marcellinusparochie

Boete en verzoening

Boete en Verzoening

Hierdoor wordt je bevrijd van schuld en kwaad. God vergeeft het kwaad dat de berouwvolle mens heeft aangericht en richt de mens weer op. De vergeving die God schenkt maakt dat de levenskracht die door het kwaad werd geraakt, hersteld wordt. God vergeeft het kwaad, als mensen tot inkeer willen komen.

In de Bijbel spreken veel teksten over Gods goedheid en barmhartigheid.

Jesaja zegt dat God bereid is tot vergeving, maar de profeet roept ook op tot bekering: ‘De zondaar moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren naar de Heer, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers rijkelijk vergeeft’ (Jes. 55, 7).

In het evangelie schenkt Jezus vol liefde vergeving aan mensen die Hij ontmoet (bijvoorbeeld aan een tollenaar in Lucas 5, 27-32). Jezus schetst de barmhartigheid van God in gelijkenissen, zoals in de parabel met de verloren zoon (Lucas 15, 11-32). Jezus zei: ‘niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken’ (Lucas 5, 31-32). Aan het kruis bad Jezus: ‘Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen’ (Lucas 23, 34).

Na de verrijzenis sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’ (Joh. 20, 21-23). Zo gaf Jezus aan zijn leerlingen de mogelijkheid om zonde te vergeven.

In onze parochie kunt u een persoonlijke biecht afspreken met een priester. Deze gelegenheid is er na de doordeweekse vieringen in de kerk of pastorie of na een persoonlijke afspraak..

In het eucharistisch centrum is voor Kerstmis en Pasen een boeteviering

left cloud