Informatieblad

St. Sebastianus - Hellendoorn

Informatieblad

Informatieblad

Het informatieblad t.b.v. de geloofsgemeenschap verschijnt in principe om de vier weken maar hiervan kan, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, worden afgeweken. Het parochieblad wordt door vrijwillig(st)ers verzorgd en bezorgd. De oplage is ca. 710 exemplaren. Geberdsintenties en kopij voor het parochieblad kunt u inleveren via de huisbrievenbus van de pastorie, via de mail of tijdens de openingstijden van het secretariaat. De redactie is via onderstaande mail bereikbaar.

E-mail:secretariaat@sebastianuskerk.nl

Informatieblad downloaden

Naam Omschrijving
Weerklank mei 2024 Download

left cloud