Locatieraad

H. Antonius Abt - Enter

Locatieraad

De locatieraad

De taak van de locatieraad is vooral het scheppen van voorwaarden om de pastorale werkzaamheden goed mogelijk te maken op de eigen locatie. Namens het parochiebestuur regelt de locatieraad de dagelijkse gang van zaken in onze geloofsgemeenschap. Wat dat inhoud is vastgelegd in een notitie met afspraken.   Naast een verantwoordelijkheid voor de financiële situatie (bv actie kerkbalans), beheert en onderhoudt de locatieraad de gebouwen. Om goed te kunnen functioneren is een goede samenwerking en overleg noodzakelijk met het bestuur van de parochie, het pastores-team en de pastoraatgroep.

De locatieraad van de geloofsgemeenschap bestaat uit 5 leden. Zij zijn in deze functie benoemd door het parochiebestuur. Als u contact wilt leggen met de locatieraad kan dat via het plaatselijke secretariaat.

Leden locatieraad

 
G. BraamhaarVoorzitter
F. MarinusPenningmeester
H. WissinkSecretaris
B. EzendamBouwzaken
  
  
left cloud