Uitschrijven

St. Marcellinusparochie

Uitschrijven

Uitschrijven Rooms-Katholieke Kerk

In onderstaand document vind u de procedure m.b.t. in- en uitschrijven
en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Procedure In- en Uitschrijven m_b_t_ Ledenadministratie R_K_ Kerk

FORMULIER verzoek tot kerkverlating

left cloud