St. Sebastianus - Hellendoorn

Kerkhof

Kerkhof

Ons parochiële kerkhof ligt achter het kerkgebouw. Tevens is daar een Mariakapel met daarbij een columbarium. Hier kan men de urn met de as laten bijzetten. Op de begraafplaats kunnen begraven of een urn bijgezet worden zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de geloofsgemeenschap St. Sebastianus en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormen plus oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden.

 

Beheerder kerkhof/grafdelver

De beheerder cq grafdelver is bevoegd om namens de locatieraad opdrachten te verlenen het beheer van het kerkhof betreffende en om namens de locatieraad grafrechten te verlenen.

Administratie kerkhof

De administratie van het kerkhof omvat een register van de overledenen met vermelding en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een degelijk register van de bewaarde asbussen. Daarnaast onderhouden zij een nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en de adressen van de rechthebbenden worden geregistreerd.

In de Mariakapel op het kerkhof ligt een map met namen en de plaats van begraving of bijzetting in de urnenmuur.

Onderhoud kerkhof

Onze geloofsgemeenschap heeft een groep vrijwilligers die bij toerbeurt het onderhoud van het kerkhof en de pastorietuin verzorgen.

Verlichting Allerzielen

Een groep vrijwilligers zorgt er elk jaar voor dat het kerkhof tijdens de afsluiting van de Allerzielenviering goed verlicht is.

left cloud