Nabijheid

St. Stephanus Bornerbroek

Nabijheid

Bezoekersgroepen

Verwelkomen
Nieuwe parochianen in Bornerbroek ontvangen een schrijven en informatiemap.

Bezoekgroep Nabijheid
Sinds vele jaren is er in Bornerbroek een bezoekgroep actief. Zij bezoeken parochianen van 80 jaar en ouder en ouderen die eenzaam zijn of ziek zijn thuis en in omliggende verpleeg- en verzorgingshuizen. 
De contactpersonen bellen om een afspraak te maken, en of men behoefte heeft aan een bezoekje.
Rondom Pasen wordt er samen met de kinderen van de basisschool een Paaskaart gemaakt, voor alle 80 jarigen en ouder. Ook zorgt de werkgroep er voor dat de parochianen in de verpleeg en verzorgingstehuizen een kaart ontvangen.
De werkgroep zorgt voor het bijwonen van cursussen en themabijeenkomsten.
Met het afleggen van bezoeken proberen zij een schakel te zijn die de betrokkenheid van de parochianen ondersteunen (Je hoort erbij). Om daarmee aan te geven dat wij samen een geloofsgemeenschap zijn.
De bezoekersgroep bezorgt bij parochianen die 80, 90 of 100 jaar worden een felicitatiekaart.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secreatiaat@stephanusbornerbroek.nl

Bezoekersgroep Nabestaanden
Sinds 1990 is er in Bornerbroek een Bezoekersgroep Nabestaanden. Zij bezoeken mensen die een dierbare moeten missen, om zo met elkaar te praten en verdriet te delen. Het belangrijkste is om gewoon luisterend aanwezig te zijn voor deze mensen.
Na het overlijden ontvangen de in Bornerbroek wonende nabestaanden vanuit de werkgroep een schrijven, waarin meegedeeld wordt dat zij binnenkort zullen worden benaderd door een de bezoek(st)ers van onze werkgroep. Zij die daaraan behoefte hebben, kunnen aangeven op prijs te stellen dat zij bezocht worden. Gedurende een jaar zullen, in overleg, enkele bezoeken worden afgelegd. Na een jaar zal het kruisje aan de familie worden overhandigd en daarmee kan in principe, maar wel in overleg met de betrokken persoon, de periode van bezoeken worden afgesloten.
Ook zorgt de groep ervoor dat nabestaanden die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor de Allerzielenviering begin november. De familie ontvangt na afloop de kaars die in deze viering voor hun naaste heeft gebrand. Zij worden aansluitend allen uitgenodigd voor een kop koffie in de kerk.

(Nabestaanden buiten Bornerbroek ontvangen ook een brief. Zij worden wel uitgenodigd voor de Allerzielenviering en ontvangen na een jaar het kruisje, maar er zal geen bezoek worden afgelegd.)
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

 

left cloud