Gebedsintenties aanvragen

St. Willibrord - Vroomshoop/Geerdijk

Gebedsintenties aanvragen

Gebedsintentie aanvragen St. Willibrord

Een aanvraag voor een gebedsintenties of jaargedachtenis voor een overledene waar tijdens de viering in het weekend bij wordt stil gestaan kan als volgt.

  • Via het ingevulde formulier welke ieder half jaar verschijnt in het parochieblad
  • Via een briefje in de brievenbus bij het zaaltje (Schoolstraat 79)
  • Digitaal door het invullen van het formulier onderaan deze tekst

De kosten van een gebedsintentie of jaargedachtenis zijn € 10,00

  • Na opgave van uw misintenties ontvangt u een factuur welke u dient te voldoen via bankrekeningnr: NL92 INGB 06523 67 984 onder vermelding van naam overledene en datum van de intentie.

    left cloud