Patroonheilige

St. Jan de Doper - Wierden

Patroonheilige

Patroonheilige

Johannes de Doper (ook Jan-Baptist) was een joods profeet die tot omstreeks het jaar 30 in de provincie Judea in Palestina predikte. Zijn moeder Elisabeth was een bejaarde nicht van Maria. Johannes de Doper komt ook in de Koran voor. Daar wordt hij Jahja genoemd. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: "Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken" (dat was nederig slavenwerk!). Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij Hem doopte.

De verering van Johannes de Doper gaat terug tot in de vierde eeuw. De kerk viert niet alleen zijn sterfdag, maar ook zijn geboortedag. De geboorte van Johannes wordt gevierd op 24 juni, rond de langste dag. Zijn sterfdag wordt herdacht op 29 augustus. Ook in Wierden vieren we rond 24 juni ons “St. Jansfeest”. In de schilderkunst wordt Johannes steevast weergegeven met een Lam Gods en een staf met een lint eraan waarop "Ecce Agnus Dei" (Zie daar het Lam Gods) geschreven staat. Dit is een uitspraak die hij deed toen hij Jezus doopte. Met 'Lam Gods' bedoelt hij 'Mensenoffer'; dit staat voor het feit dat Jezus later zichzelf opofferde aan het kruis om alle zonden van de mensen op te kunnen heffen.

left cloud