St. Stephanus Bornerbroek

Kerkhof

Kerkhof

Ons kerkhof ligt links naast het kerkgebouw. Tevens is daar een Mariakapel . Op de begraafplaats kan begraven of een urn bijgezet worden.
Zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de geloofsgemeenschap St. Stephanus, zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormen plus oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de geloofsgemeenschap behoorden.

Beheerder kerkhof/grafdelver

De kerkhofbeheerder is bevoegd om namens de locatieraad opdrachten te verlenen het beheer van het kerkhof betreffende en om namens de locatieraad grafrechten te verlenen.

Administratie kerkhof

De administratie van het kerkhof omvat een register van de overledenen met vermelding en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een degelijk register van de bewaarde asbussen. Daarnaast onderhouden zij een nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en de adressen van de rechthebbenden worden geregistreerd.

Onderhoud kerkhof

Onze geloofsgemeenschap heeft een groep vrijwilligers die met veel enthousiasme het onderhoud van het kerkhof en de pastorietuin verzorgen. Wie wil ons helpen hiermee……? U als nabestaanden kunt ons helpen door bij de graven regelmatig resten van bloemen – planten – bloempotten - gereedschap- grafstukken e.d op te ruimen. Dus mocht u misschien nog een uurtje over hebben en werkt u graag in de buitenlucht neem dan contact op met het secretariaat.

Secretariaat tel.: 074-3841202
E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

left cloud