H. Dionysius - Rijssen

Koren

Koren

Dames- en Herenkoor

Per januari  2014 is het dameskoor en herenkoor bestuurlijk één koor geworden. Dat wil niet zeggen dat  er door beide koren altijd als gemengd koor aan de viering wordt deelgenomen. Zowel het dameskoor als het herenkoor verzorgen ook nog afzonderlijk de vieringen. Dat is voor beide koren 1 keer in de maand. Het dameskoor, oorspronkelijk in 1965 opgericht  als rouw- en trouwkoor, verzorgt dan ook de andere zondagse vieringen. Het dameskoor telt momenteel 22 leden.

Het  17 leden tellende herenkoor begeleidt buiten de maandelijkse vieringen ook de avondwake. Buiten de hoogtijdagen wordt er als gemengd koor meerdere keren aan de zondagvieringen deel genomen. Dit zal in de toekomst vaker het geval zijn. De koren begeleiden de vieringen met zowel Nederlandse missen en liederen als ook in het Latijn. Een enkele keer zingt het herenkoor Gregoriaans. Beide koren zingen afzonderlijk of als gemengd koor ook enkele keren in Krönnenzommer te Hellendoorn- het  ZGT ziekenhuis Almelo als ook in het Stadskwartier te Rijssen. In de zomerperiode is er een grote deelname van beide koren aan het Parochiekoor. Ook nemen diverse leden van beide koren deel aan oecumenische vieringen (vesperdiensten in de vastentijd en een oecumenische dienst in november)

De  repetities zijn voor het dames en herenkoor gezamenlijk op de dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur (met tussendoor de koffie/thee pauze) in het Parochieel Centrum  “De Rozengaarde”. Dat het ook na afloop van de repetitie gezellig kan zijn, bewijzen de vele leden die onder het genot van een drankje “nablijven”. De jaarlijkse uitjes bij de dames als de heren zijn ieder jaar weer heel  geslaagd.  De koren kunnen zeker nog wel nieuwe leden gebruiken. Dus iedereen is van harte welkom.

De dirigent van ons koor is Bert Korenromp.

Voorzitter is Jan Hesselman

Voor correspondentie:
H.Geuzendam  (secr.) Tel: 0548-518777
E-mailadres: hermangeuzendam@live.nl

Contactpersonen

Secretariaat Dames- en Herenkoor en Gemengd koor

BleSSing

Koor Shout to the Lord is in 2018 onder de naar BleSSing voortgezet. 

In 1997 is jongerenkoor Sjaloom opgericht. In 2009 is helaas in verband met een krimpend aantal leden het doek gevallen voor dit koor. Een aantal enthousiastelingen wilde toch graag een doorstart maken als zijnde een themakoor, welke bij thematische gelegenheden in het jaar (zoals o.a. Allerzielen, Advent, Kerst, Heilig Vormsel, presentatievieringen, thematische vieringen van woord en gebed en op verzoek van werkgroepen) ingezet zou kunnen worden. Vanuit de locatieraad en de geloofsgemeenschap werd hier positief en enthousiast op gereageerd. Sinds oktober 2009 is onze geloofsgemeenschap een mooi koor rijker geworden. Het koor bestaat uit 20 enthousiaste (jonge) dames variërend van de leeftijd van circa 13 tot 50+.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20:30 tot 21.30 uur in de kerk Na afloop wordt er gezellig koffie/thee gedronken. Het koor kent een informele sfeer en een nieuw lid voelt zich altijd erg snel thuis. De voornaamste doelstelling van ons koor is dat wij zingen tot eer en glorie van onze lieve Heer en geïnspireerd worden vanuit het Heilig evangelie. We brengen veel opwekkingsliederen ten gehore welke altijd makkelijk en lekker in het gehoor liggen. Daarnaast zingen we af en toe in een andere taal, maar het accent ligt op de Nederlandse kerkliederen. Het koor heeft een laagdrempelig karakter en er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Nieuwe leden zijn van harte welkom en je hoeft echt geen X-factor te bezitten om lekker bij ons te kunnen komen zingen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen Regine Klein Schaarsberg, email: reginekleinschaarsberg@gmail.com
 

Contactpersonen

Regine Klein Schaarsbergleft cloud