Eucharistie

St. Marcellinusparochie

Eucharistie

Eucharistie

Het Sacrament van de Eucharistie is het centrum en bron van onze gemeenschap van geloof. Vanzelfsprekend vraagt deelname hieraan een zekere bekendheid met de opbouw en betekenis van Eucharistie. Daarom is er in onze kerk voor gekozen om kinderen pas vanaf 7 a 8 jaar volledig hieraan te laten deelnemen. De kinderen kunnen dan lezen en het kan dan ook bespreekbaar gemaakt worden in de gelovige opvoeding thuis.

Een keer per jaar is in onze parochie  daarom het altijd weer bijzondere feest van de Eerste Heilige Communie voor deze kinderen.

Voorbereiding

Natuurlijk vraagt dit de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind.

Deze voorbereiding gebeurt meestal in samenwerking tussen een parochiële werkgroep, de katholieke basisschool en ouders.

De meeste kinderen krijgen via de katholieke basisscholen in groep 4 een uitnodiging mee.

Zo niet, of zit uw kind op een andere basisschool dan kunt u uw kind ook aanmelden via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

left cloud