Nabijheid

St. Jan de Doper - Wierden

Nabijheid

Nabijheid

Nabijheid of zorg is het kernwoord van het eigen pastorale programma van alle lokale gemeenschappen, waarin parochianen hun geloof in Jezus Christus vieren en delen met elkaar en waarin zij ook hun christen-zijn voor elkaar en in de wereld kunnen uitdrukken. Te denken valt dan aan ontmoetingsactiviteiten, bezoekwerk, geloofsgroepen rondom de Schrift, activiteiten voor jongeren en gebedsvieringen. Zolang de geloofsgemeenschap nog over een eigen ruimte beschikt waar men samenkomt, kunnen er ook gebedsvieringen en  uitvaarten plaatsvinden. De uitvoering van die activiteiten ligt in handen van de gemeenschap zelf..

De Pastoraatsgroep speelt in de totstandkoming van dit lokale pastorale programma een sleutelrol. Zij maakt voor de gemeenschap een pastoraal jaarplan waarin deze pastorale activiteiten (en projecten) staan beschreven. Er is veel vrijheid om het eigen plan vorm te geven. Er wordt gedaan wat (nog) kan en waar behoefte aan is. Dat plan wordt afgestemd met het pastoraal team en gefaciliteerd door het parochiebestuur en de locatie raad. Nabijheid betekent geenszins gerichtheid naar binnen. De pastoraatsgroepen uit de verschillende dorpskernen kunnen hierbij van elkaar leren en elkaar bemoedigen

left cloud