Over de geloofsgemeenschap

H. Dionysius - Rijssen

Over de geloofsgemeenschap

H. Dionysius

Op deze nieuwe site van de RK geloofsgemeenschap Rijssen vindt u informatie over de parochie, de tijden van de verschillende vieringen en overig nieuws.

Onze H. Dionysius kerk is meer dan een gebouw. Het is een levende geloofsgemeenschap, gevormd door mensen die samenkomen, bidden, zingen en lief en leed delen, waarbij ze Christus en Zijn Woord centraal stellen in hun leven.

Over de geloofsgemeenschap

H. Dionysius is een levendige en zelfredzame geloofsgemeenschap binnen de St. Marcellinus parochie. Onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door eigentijdse mensen, handelend vanuit de katholieke traditie, maar met een open houding naar de snel veranderende wereld waarin wij leven. Door alle veranderingen die zich voltrekken dragen de leden van onze gemeenschap steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor pastorale en andere taken. Samen met de pastores van de Sint Marcellinusparochie, onze eigen pastoraatsgroep en de vele vrijwilligers werken we aan een vitale en gezonde gemeenschap. De inzet van onze vrijwilligers wordt steeds waardevoller. Belangrijke en onmisbare bijdragen voor een hechte geloofsgemeenschap in deze tijd.

left cloud