Overlijden/Uitvaart

St. Willibrord - Vroomshoop/Geerdijk

Overlijden/Uitvaart

Uitvaart/overlijden

ls een dierbare is overleden, willen wij u als geloofsgemeenschap van harte dienstbaar zijn en u bij het afscheid graag begeleiden en ondersteunen.

Bij een sterfgeval neem u in eerste instantie contact op met de begrafenisondernemer van uw keuze. De uitvaartleider zal dan de uitvaartcoördinator van onze geloofsgemeenschap benaderen. Die zal ervoor zorgen dat een priester, een pastoraal werker of een vrijwilliger het afscheid verzorgt. Deze zal zo spoedig mogelijk een afspraak maken met de familie of de contactpersoon om de inhoud en vormgeving van de uitvaart te bespreken. In onze geloofsgemeenschap werken wij voornamelijk met uitvaartvrijwiligers.

Nabestaanden hoeven niet zelf via de centrale diensttelefoon/pastorale wacht contact op te nemen met de parochie om het kerkelijk afscheid te regelen: dat gebeurt via de uitvaartondernemer. Bellen zij toch het nummer van de centrale diensttelefoon/pastorale wacht, dan worden zij door degene die de telefoon aanneemt, terugverwezen naar de uitvaartondernemer/ coördinator.

Inzet van vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze geloofsgemeenschap een aantal vrijwilligers, die uitvaarten verzorgen voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woord- en communieviering of afscheidsviering, handen en voeten aan. 
Afscheid nemen van een dierbare is een opdracht, die onze hele geloofsgemeenschap aangaat. Het is een taak om in het licht van ons geloof, nabijheid, troost en aandacht te geven als wij het leven van een dierbare leggen in de handen van de Heer.

Voorkeur voor iemand, die de uitvaart leidt

De tijd dat iedere locatie een eigen priester had, ligt al lang achter ons. Dat mensen op een bepaalde locatie kunnen kiezen voor een speciale voorganger uit hun eigen locatie, ligt ook achter ons. Tijden veranderen. 
Families hebben voor een uitvaart van hun dierbare –als het gaat om een voorganger- soms wensen, waaraan wij niet kunnen voldoen.

Uitvaartfolder

Het beleid van onze Marcellinusparochie is:

  1. dat er met een rooster van inzetbaarheid wordt gewerkt.
  2. dat er geen voorkeur kan worden opgegeven.

 

left cloud