St. Antonius van Padua - Nijverdal

Kerkhof

Kerkhof

Kerkhof
R.K. Begraafplaats, Grotestraat (t.o.221) te Nijverdal. Vanaf 1905 worden hier onze overledenen van de parochie begraven. De kosten verbonden aan de uitvaarten, worden jaarlijks door het kerkbestuur vastgesteld. Op het kerkhof kan men kiezen voor een eigen monument of voor een algemeen Parochiekruis, wat inhoudt dat men in dat betreffende vak wordt begraven in volgorde van overlijden. De jaren van grafrechten is nu gesteld op 20 jaar, en kan eventueel verlengd worden, mits er geen ruiming van dat vak aan de orde is. 

Columbarium
Voor bijzetting in het columbarium willen wij u erop wijzen dat hiervoor de volgorde geldt, van boven naar onder en van links naar rechts.

Verlengen van grafrechten
Heel veel adressen van rechthebbenden kloppen niet meer en zijn moeilijk te achterhalen, wanneer we willen melden dat de grafrechten zijn verlopen. Bij juiste adressen krijgt men van ons een brief met de vraag of men de grafrechten wil verlengen. Als wij geen juiste adressen hebben of vele brieven retour krijgen, dan plaatsen wij op de grafsteen een bordje met het verzoek om met ons in contact te treden. Deze bordjes blijven een jaar op de grafsteen zitten tot er contact is geweest, maar uiterlijk één jaar. Als er geen contact is geweest na een jaar, gaan we er vanuit dat er geen prijs meer wordt gesteld op handhaving van het graf en zullen wij overgaan tot ruiming van het graf. Voor alle duidelijkheid men is nog steeds verplicht om bij elk graf het adres van de rechthebbende bij wijziging door te geven.

Parkeren tijdens een begrafenis.
Voor het parkeren van auto’s tijdens een begrafenis, kan gebruik worden gemaakt van de grote parkeerplaats van voormalig station west. Rij met de auto naar boven op de berg, sla rechtsaf ter hoogte van de toeristenweg en volg de weg naar de parkeerplaats.Dit kan alleen als er een begrafenis is, dan is de poort aan de parkeerplaats open.

Voor gewoon bezoek aan ons kerkhof is deze poort gesloten, maar kan men op de “oude manier” de toegang naar het kerkhof vinden aan de Grotestraat en daar ook parkeren zoals voorheen.

U als nabestaanden kunt ons helpen door bij de graven regelmatig resten van bloemen – planten – gereedschap- grafstukken e.d. op te ruimen. 

Adres kerkhof
Indien men met een taxi bij het kerkhof wil komen, dan kan men het volgende adres opgeven: (bij) Grotestraat 221, 7441 GS Nijverdal. De reden hiervan is: voor het navigatiesysteem heeft men een huisnummer en postcode nodig.

Contactpersoon is B. Galgenbeld  - tel  06 205 323 85  bgalgenbeld@gmail.com 

De Kerkhofcommissie.

Begraafplaatsreglement St Marcellinusparochie


left cloud