Pastoraatsgroep

St. Jan de Doper - Wierden

Pastoraatsgroep

De Pastoraatsgroep

Er zijn aanzienlijk minder pastorale beroepskrachten beschikbaar voor de parochies.

De pastores rouleren zoveel mogelijk als het om de vieringen gaat. Voor iedere locatie is er een "eigen" pastor als aanspreekpunt. Voor de St Jan is dat Pastor  Wichers Schreur.
Voor elke lokale gemeenschap blijft de coördinatie van de pastorale activiteiten een zeer belangrijke taak. De pastoraatsgroepen zorgen in elke locatie voor een goede communicatie tussen de leden van de gemeenschap en het pastoresteam. Zij hebben daarnaast regelmatig contact met de locatie raad.
In onze geloofsgemeenschap van St. Jan de Doper is er voor ieder werkveld een vertegenwoordiger in de groep.

Liturgie en catechese :   Annie Jansen.

Opbouwwerk :                 Riky Wissink.

Diaconie :                         Diaken Harrie Eidhof

Leden:                               Marinka ten Thije
                                            Bernadette Kamp
                                            Ruben Wanink

Zij willen graag oog en oor zijn voor de gemeenschap.
Samen met de gelovigen willen zij doorgeven wat een ieder zo dierbaar is:
ons geloof in God en leven in het voetspoor van Jezus Christus.

Contact met de pastoraatsgroep loopt via het secretariaat 0546-571217.

left cloud