Gebedsintenties aanvragen

St. Sebastianus - Hellendoorn

Gebedsintenties aanvragen

Gebedsintentie aanvragen St. Sebastianus

Een aanvraag voor een gebedsintenties of jaargedachtenis voor een overledene waar tijdens de viering in het weekend bij wordt stil gestaan kan als volgt.

  • Via een briefje in de brievenbus bij het secretariaat
  • Digitaal door het invullen van het formulier onderaan deze tekst

De kosten van een gebedsintentie of jaargedachtenis zijn € 10,00 en kunnen worden voldaan:

  • Contant via een envelop in de brievenbus van het secretariaat
  • Via bankrekeningnr. NL53 RABO 01209 00 580 (bankrek.nr penningmeester locatieraad Hellendoorn)
     onder vermelding van naam overledene en datum van de intentie.

    left cloud