Kerkbijdrage/ANBI

St. Willibrord - Vroomshoop/Geerdijk

Kerkbijdrage/ANBI

Kerkbijdrage

Het huishoudboekje van onze geloofsgemeenschap.

Er gaat heel wat geld om in onze geloofsgemeenschap. Het is eigenlijk net een klein bedrijf. Zo moeten de salarissen van de pastoor en de pastor betaald, alsmede de kosten van onze koren, en het onderhoud aan de gebouwen . Ook het catecheseproject van de communicantjes en vormelingen is hier een voorbeeld van. 

Het ondersteunen van de Kerk is tegenwoordig minder vanzelfsprekend dan vroeger. Bijna alles is tegenwoordig te koop, maar dat geldt niet voor de diensten van de Kerk. In veel gevallen zijn die gratis, of vraagt ze er slechts een symbolisch bedrag voor dat ver achter blijft bij de marktplaats. In tijden van vreugde als doop en huwelijk, maar zeker ook in tijden van nood vallen mensen dikwijls op die Kerk terug. De kerk kent geen lidmaatschapsgeld en heft geen belasting. 

Vandaar dat de Kerk de gelovigen één keer per jaar om een bijdrage vraagt om het vele werk van de parochie te kunnen betalen. Als stelregel hanteren de parochies de één procent regel

Ofschoon we bestuurlijk zijn samengevoegd tot één parochie blijft het levende geld van uw gemeenschap ten goede komen aan onze eigen geloofsgemeenschap. Ook het geld dat u geeft aan de Kerkbijdrage komt ten goede aan uw eigen gemeenschap.

U kunt uw bijdragen  voldoen door het invullen van een bank- of giromachtiging of door een automatische incasso. U kunt het uiteraard ook zelf overmaken.

Bankrek: NL92INGB065.23.67.984

Periodieke giften

Het betalen van de kerkbijdrage kan op verschillende manieren. U kunt de kerkbijdrage zelf per bank of giro overmaken, maar u kunt de parochie ook machtigen om de kerkbijdrage te incasseren, dan heeft u er verder geen omkijken naar.

Voor meer informatie over Kerkbijdrage en periodieke giften Klik Hier

De opbrengsten van de actie kerkbalans komen geheel ten goede aan onze plaatselijke geloofsgemeenschap

left cloud