Nijverdal

25 jaar Jan Mulder Memorial Found

Op  7 juli a.s. om 11.00 uur is er een speciale viering met Vicaris Cornelissen en medewerking van het Filipijnse koor Himig Natin. Het project waar we mee bezig gaan is de realisatie van een dormitory, dit is een studentenhuis/internaat, voor de arme inheemse studenten die...

Zang en Ontmoetingsdag . . .

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren...

Parochievicaris

Geachte parochianen, In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint Marcellinus. Pastor...

Kampvuuravond

Op vrijdag 21 juni houden we weer een kampvuuravond. Zoals gebruikelijk starten we om 19.30 uur aan de Noordelijke Hoofddijk 11 in Nijverdal. Tenzij we uitwijken i.v.m. slecht weer. Dan melden we dat via de appgroep.Wil je lid worden van de appgroep? Stuur dan even een berichtje naar...