Voorzieningen

St. Jan de Doper - Wierden

Voorzieningen

Voorzieningen.

Taxi-aanbod.

Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers is het mogelijk u de service van een kerktaxi aan te bieden. Wanneer u niet in staat bent om een viering bij te wonen omdat u niet (meer) mobiel bent dan kunt u hiervan gebruik maken. Wanneer u geen familie of kennissen heeft die dat voor u kunnen doen kunt u ons secretariaat bellen tijdens de openingsuren. Zij zorgen dan dat u gebeld wordt door een vrijwilliger die u thuis ophaalt, naar de kerk brengt en na afloop van de viering weer thuisbrengt.

Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken. In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoek-vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap actief. Voor de pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In onze grote werkgebied weten we dat niet zomaar. Als bezoek van een pastor gewenst is (thuis of in het ziekenhuis) verzoeken we familie of kennissen dit door te geven aan ons secretariaat. De mensen van het secretariaat nemen contact op met de pastores. Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoek. Wilt u s.v.p. ook doorgeven wanneer iemand uit het ziekenhuis ontslagen is en waar hij/zij dan verblijft ?
Namens het team van pastores

Communie thuis ontvangen

Het is mogelijk thuis de communie te ontvangen. Na opgave via ons secretariaat neemt de communie-brenger contact met u op om nadere afspraken te maken.

Mariakapel

De Mariakapel is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur geopend.

left cloud