Kerkbijdrage/ANBI

H. Dionysius - Rijssen

Kerkbijdrage/ANBI

Kerkbijdrage

Kerkbalans
Als geloofsgemeenschap zijn we betrokken in woord en daad,  hebben we aandacht voor de schepping en zorg voor onze naaste. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Onze kerk bouwt en verbindt, onze kerk in balans
”daar geven we voor"
                           

Wij zijn allen dankbaar, die het werk van onze geloofsgemeenschap ondersteunen. Om dit werk voort te kunnen zetten  en het kerkgebouw goed te kunnen onderhouden, vragen we jaarlijks  om uw financiële bijdrage in de actie Kerkbalans.

De opbrengst van de actie kerkbalans is geheel voor onze eigen H. Dionysius Geloofsgemeenschap en zal daar ook verantwoord worden besteed.

Uw kerkbijdrage kan fiscaal aftrekbaar zijn. Indien u een contract sluit voor een periodieke jaarlijkse bijdrage , kunt u met uw belasting aftrek nog voordeliger uitkomen.

De kerk wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) ,
met RSIN  NUMMER: 002609411

Samen gaan we verder ‘bouwen’ aan onze vertrouwde Geloofsgemeenschap, waarin we omzien naar elkaar, jong en oud.

U kunt uw bijdrage voldoen door het invullen van een bank of giromachtiging of door een automatische incasso. U kunt uiteraard het ook zelf overmaken.

Het rekeningnummer van de actie Kerkbalans is: NL85 RABO 01 5263 5785 t.n.v. Geloofsgemeenschap H. Dionysius.

Het postgironummer is: P 819702 t.n.v. Geloofsgemeenschap  H. Dionysius.

Voor meer informatie over Kerkbijdrage en periodieke giften Klik Hier

left cloud