Innovatief pastoraat

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Innovatief pastoraat

Innovatief Pastoraat

Bedevaart naar Lourdes
Sinds 1883 organiseert men bedevaarten naar Lourdes. Tegenwoordig gaan we met de Stichting Limburse Bedevaart. Vanuit de Marcellinusparochie gaat er elk jaar in mei/juni een bedevaart naar Lourdes met het vliegtuig.

Daarnaast is er een stichting Twente/Salland opgericht die in oktober met een bus naar Lourdes gaat.

Het is een speciale bus die ook geschikt is voor mensen met een lichamelijke beperking.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen

Contactpersonen: Mw. Miny Jannink en diaken Gerard Legtenberg

 

Bedevaart naar Banneux
Ieder jaar, in mei en augustus gaan we  vijf dagen op bedevaart naar Banneux.
Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.  
We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer. Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld, ja, als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje.
In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een Kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning.

Meer informatie:  secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl


Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie verzorgt na bepaalde vieringen koffie en thee met iets erbij. We helpen tijdens de inzameling in de kerk voor de voedselbank.  Indien nodig en in overleg, helpen we andere werkgroepen met hun activiteiten. contactpersoon: secretariaat St Antonius van Padua
secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl

 

Jan Mulder Memorial Fund
Het herinneringsfonds is een stichting die opgericht is door de familie Mulder met als doel jonge Filippino’s te steunen met studietoelagen. In het bijzonder jongeren die wel aanleg hebben voor een studie, maar vanwege de krappe financiële mogelijkheden thuis geen kans krijgen om een goede opleiding te volgen.
Tevens wil de stichting zorgen voor betere studiefaciliteiten zoals de bouw en inrichting van klaslokalen, het opzetten van een schoolbibliotheek, etc. 
“Het door onderwijs op een hoger plan brengen van het Filipijnse volk”, dat is wat Jan Mulder met hart en ziel nastreefde voor zijn geliefde volk op de Filippijnen.

Projecten vanuit Filippijnen
De Karmelieten op de Filippijnen beoordelen welke jongeren voor een studietoelage in aanmerking komen. Hiervoor zijn criteria opgesteld zoals: aanleg voor studie, noodlijdende financiële situatie, handhaven van goede studieresultaten, e.d.
De bedoeling is dat het een studietoelage is voor schoolgeld, boeken en vervoer.
Giften, schenkingen en legaten

Jan Mulder Memorial Fund

IBAN: NL74 ABNA 0533 6278 50

Meer informatie: www.janmuldermf.nl

info@janmuldermf.nl

 
NEFE  (Nepalese Eyes For Education)       
NEFE is een hele kleine hulporganisatie dat hulp biedt in Nepal. Nepal is een van de armste landen ter wereld. Nepalezen zijn zorgzame mensen die vinden dat niemand honger mag lijden, dus er wordt veel onder elkaar verdeeld en geholpen. Daardoor wordt er gelukkig geen honger geleden. Om de armoede te bestrijden en kinderen een toekomst te bieden, is goed onderwijs nodig. Veel kinderen werken op het land bij hun ouders en gaan niet naar school. Zo komen zij niet vooruit. Veel kinderen willen wel naar school, maar vooral in afgelegen gebieden zijn geen of weinig scholen. Kinderen moeten vaak vanuit de bergen gevaarlijke en lange tochten ondernemen om naar school te kunnen gaan.

NEFE is uit een kleine stichting, opgericht door Nepalezen die in Nederland wonen en zich verenigd hebben, samen met enkele Nederlanders. Wij proberen geld in te zamelen om kleine scholen in afgelegen gebieden te bouwen. Wij willen schoolkinderen in Nederland in contact brengen met scholen in Nepal. Op deze manier zien de kinderen in Nederland dat er kinderen zijn die hun hulp hard nodig hebben. Via de Nederlandse scholen zamelen wij geld in. Deze scholen krijgen altijd concrete feedback over wat er met het geld is gebeurd. Hierdoor zijn de kinderen erg betrokken bij de projecten. In de gemeente Hellendoorn helpen de kinderen van basisschool de Triangel ons al een aantal jaar. Daardoor hebben we al een school in een bergdorpje in Nepal kunnen voorzien van goede sanitaire voorzieningen en een kleuterlokaal.

De school in Nepal is helemaal af en erg mooi geworden. We willen nu graag materialen kopen zoals boeken, schriften, schrijfmateriaal, speelmateriaal en kleutermateriaal. Ze hebben hier veel te weinig van. Het geld wordt meegenomen door Saskia Keizer en haar partner Raj Giri om in Kathmandu de spullen hiervoor te kopen en te vervoeren naar het verre Tikapur.                         

De oude school is een slaapzaal geworden voor de leerlingen die van ver komen en moeten blijven overnachten. Zij worden verder begeleidt door de monniken van de tempel en de dorpsbewoners. Geld blijft nodig om de twee scholen te onderhouden die we de afgelopen jaren gebouwd hebben.  Er blijven materialen nodig en natuurlijk het onderhoud. We hopen dan ook weer op uw bijdrage.

Voor een bijdrage kunt u ook storten op:

Stichting NEFE IBAN:  NL74 ABNA 0472  2795 21

Dhanyabad, dank u wel.

Stichting Nepalese Eyes
 Postadres: Kuperserf 105
7443 HE Nijverdal
info@nefe.nl

 

Producteninzameling voor de Voedselbank
In verschillende kerken wordt in de gemeente Hellendoorn regelmatig een producteninzameling gehouden. In onze kerk is dat één keer per maand voorafgaand aan een viering. We willen aan de parochianen vragen op die dag iets passends mee te nemen, in de vorm van voedsel voor de Voedselbank. Het voedsel kan bij de ingang van de kerk afgegeven worden aan helpers van de voedselbank. We denken daarbij vooral aan producten waarmee we onze voorraad ‘langer houdbaar’ op kunnen bouwen : - rijst - groenten in blik of pot - olijfolie/zonnebloemolie - vruchten in blik of pot - suiker, zout - brinta, ontbijtgranen - macaroni - tomatenpuree - beschuit - vruchtensap, siroop - jam - soep (droog of blik) - thee, koffie - biscuits Ondanks de gevolgen van de economische crisis hebben we nog steeds overvloed in ons land. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer burgers in onze gemeente onder een bestaansminimum moeten leven. Door gezond, bruikbaar voedsel uit de overschotten van productie in te zetten dragen we een steentje bij om dat probleem te verlichten. We voorkomen daarmee tevens onnodige voedselverspilling en extra milieubelasting.

Voedselbank Hellendoorn wil mede met uw hulp gezond en bruikbaar voedsel beschikbaar stellen om hun probleem te verlichten.

Meer informatie:

Stichting Voedselbank Hellendoorn
Postadres: Kruidenlaan 29 7443 GN Nijverdal
tel. 06 286 056 12
IBAN NL80 RABO 0141 5221 00

 

 

 

left cloud