Financieel

H. Dionysius - Rijssen

Financieel

Schenkingen en periodieke giften

Het is  mogelijk om een schenking / legaat te doen aan onze geloofsgemeenschap.

Belangrijk om te weten, dat schenkingen gedaan aan onze H. Dionysius gemeenschap ook bij ons blijven en niet worden afgedragen aan de Sint Marcellinusparochie . U heeft zelf de mogelijkheid om een doel te verbinden aan deze schenking / legaat. Dit biedt eveneens ook fiscale voordelen. Mocht u hier graag meer over weten dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze geloofsgemeenschap. 

M.i.v. januari 2014 kunt u periodieke giften eenvoudiger regelen via een schriftelijke overeenkomst   met de instelling waaraan u de gift doet. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken indien u deze had vast gelegd bij de notaris Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar.

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De schriftelijke overeenkomst kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl. De overeenkomst kunt u invullen en afleveren bij het Parochiebureau. Wij zullen de overeenkomst verder invullen en aan u retour zenden

Heeft u nog vragen, dan kunt u  contact opnemen met de penningmeester van de Locatieraad via het  secretariaat van het Parochie Bureau. KLIK HIER

 

left cloud