Kerntaken

St. Marcellinusparochie

Kerntaken

Kerntaken

Onder kerntaken worden dié taken verstaan, die de parochie minimaal wil en moet behartigen, wil ze zichzelf nog geloofwaardig en authentiek katholiek achten. Concreet gaat het om de taken die de RK Kerk ziet als wezenlijk en die het kader vormen van het handelen van de parochie: Eucharistievieringen en zo nodig Woord- en Communievieringen, andere vormen van sacramentenbediening, sacramentencatechese, uitvaarten, individueel pastoraat en hulp aan mensen in nood. Deze taken zullen gaandeweg meer plaatsvinden op centraal niveau, op één of enkele locaties in de parochie. Kerntaken dienen goed georganiseerd en verzorgd te worden. Het is van belang dat zij aantrekkelijk en inspirerend zijn. Het programma van de kerntaken wordt uitgevoerd door de leden van het pastoraal team, ondersteund door toegeruste vrijwilligers

 

left cloud