Patroon heilige

St. Marcellinusparochie

Patroon heilige

Sint. Marcellinus

Marcellinus, de patroon van onze parochie, was één van de eerste geloofsverkondigers in ons land.  De overlevering vertelt ons dat hij behoorde tot de gezellen van Willibrord. In 690 landden ze in de buurt van Katwijk. In Rome zou hij kennis hebben gemaakt met St. Gregorius van Utrecht. Deze was abt van de toenmalige benedictijner abdij te Utrecht. Wellicht waren beiden aanwezig vanwege de bisschopswijding van Willibrord. Het contact met Gregorius van Utrecht heeft als gevolg dat Marcellinus zijn opleiding vervolmaakte aan de kloosterschool te Utrecht. Er gaat een legende dat hij eens aan de poort van het klooster een melaatse heeft genezen. Met de heilige Lebuïnus is hij uiteindelijk vertrokken naar het oosten van Nederland. Terwijl Lebuïnus als standplaats Deventer betrok, ging Marcellinus verder. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de kerken van Oldenzaal, Ootmarsum en Hardenberg gesticht. Hij heeft dus duidelijk gewerkt in onze contreien. Hij is gestorven in het jaar 762. Zijn relieken bevinden zich in de St. Lebuïnuskerk te Deventer en in de St. Plechelmus te Oldenzaal. Hij wordt vereerd als de ‘Apostel van Overijssel’.

Zijn feestdag wordt gevierd op 14 juli.

 

left cloud