Lokaal secretariaat

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Lokaal secretariaat

Lokaal Secretariaat

Parochiecentrum

Het parochiecentrum in gevestigd in de pastorie.  Vergaderingen ten behoeve van de parochie vinden hier plaats. Reserveren van te voren is vereist en dat kan bij het secretariaat.

Het parochiesecretariaat is geopend, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 11.30 uur.
U kunt ook altijd een afspraak maken via secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl   

Ook voor informatie en lectuur over bijzondere vieringen kunt u hier terecht. Zoals het afspreken van een doop, een huwelijk of het opgeven van "misintenties".

De ledenadministratie wordt op de pastorie verzorgd. Om onze administratie op peil te houden willen wij u vragen bij verhuizing of veranderde samenstelling van het gezin, gebruik te maken van het verhuisbericht achterop het parochieblad of het verhuisformulier onder publicaties/ parochie informatie/aanmelden in te vullen.

aanmeldingsformulier nieuwe parochianen

Het adres is:
Geloofsgemeenschap Sint Antonius van Padua
in de parochie Sint Marcellinus
Grotestraat 150
7443 BN Nijverdal
T 0548 61 23 79

left cloud