Financieel

St. Sebastianus - Hellendoorn

Financieel

Schenkingen

Natuurlijk zijn naast de jaarlijkse kerkbijdrage ook eenmalige schenkingen van harte welkom. Daarbij heeft u de mogelijkheid om deze gift te 'oormerken', d.w.z. u kunt daarbij aangeven voor welk doel uw geld gebruikt dient te worden. Binnen de geldende bisdomregels zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

left cloud