Parochievicaris

Parochievicaris

Geachte parochianen,

In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint Marcellinus.

Pastor Gauthier de Bekker, nu nog werkzaam in de parochies H. Kruis en H. Lebuinus zal deze zomer vertrekken en pastor worden in de binnenstadparochie van Utrecht.

Met zijn vertrek zal de nieuwe pastor ook een benoeming krijgen voor onze St. Marcellinusparochie, zoals dat ook bij pastoor Cornelissen en diaken Brinkhuis het geval is.

Beide teams met pastoraal werker Maroesjka Sleegers gaan nauwer samenwerken.

De afgelopen 11 jaar was pastor Victor Bulthuis als priester werkzaam in de Heilige Maria Magdalenaparochie in Elst, Huissen, Lent en omgeving.

Hij is 54 jaar geleden geboren in Goor en groeide daar op. Na een studie journalistiek en filosofie ging hij theologie studeren en volgde de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht.

In juni 2006 is hij tot priester gewijd.

In de week voor Pinksteren was er een plezierige kennismaking met hem en de parochiebesturen en het pastoraal team.

Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking!

De presentatie van pastor Bulthuis zal zijn op zaterdag 7 september.

Over plaats en tijd zullen we u nog informeren.

We feliciteren Victor Bulthuis en ook onze samenwerkende parochies met deze nieuwe benoeming en we wensen hem van harte Gods rijkste zegen toe.

Als parochiebesturen en pastoraal team zijn we dankbaar voor deze benoeming.

Hartelijke groeten,

Pastoor Ronald Cornelissen

Meer Nieuws