Over de geloofsgemeenschap

H. Antonius Abt - Enter

Over de geloofsgemeenschap

H. Antonius Abt

Op deze nieuwe site van de RK geloofsgemeenschap Enter vindt u informatie over de parochie, de tijden van de verschillende vieringen en overig nieuws.

Onze H. Antonius Abt kerk is meer dan een gebouw. Het is een levende geloofsgemeenschap, gevormd door mensen die samenkomen, bidden, zingen en lief en leed delen, waarbij ze Christus en Zijn Woord centraal stellen in hun leven.

Adreswijzigingen

Al enige jaren wordt in het gemeentelijke bevolkingsregister geen aantekening meer gehouden van de kerkelijke gezindte. Als gevolg hiervan krijgt de parochie geen adresmutaties meer door van de gemeente en zijn wij volledig aangewezen op de informatie die u ons verstrekt. Daarom een dringend beroep op alle parochianen om wijzigingen in de gezinssamenstelling en verhuizingen zelf aan ons door te geven. U kunt daartoe gebruik maken van het formulier dat achter in de Schakel staat afgedrukt of een e-mail bericht sturen aan het secretariaat.

 

Contactpersoon

H. Antonius Abt Enter

left cloud