Informatieblad de Schakel

H. Antonius Abt - Enter

Informatieblad de Schakel

Informatieblad De Schakel

Ons informatieblad heet “De Schakel”. Het verschijnt elke maand en wordt door vrijwilligers thuisbezorgd. Ongeveer 1300 gezinnen worden zo geïnformeerd over alles wat voor onze geloofsgemeenschap van belang is. Achter in de kerk worden altijd enige exemplaren neergelegd voor degenen, die om wat voor reden ook, geen blad hebben ontvangen. Misintenties en mededelingen voor in de Schakel kunnen elke maand, voor de sluitingsdatum van de kopij, ingeleverd worden op het secretariaat. Dorpsstraat 123. Tel: 0547-381290
Mededelingen graag per e-mail aanleveren.
E-Mail: secretariaat@antoniusabtenter.nl

Informatieblad downloaden

Naam Omschrijving
De Schakel Juni 2024 Download
De Schakel mei 2024 Download

left cloud