Over de geloofsgemeenschap

St. Jan de Doper - Wierden

Over de geloofsgemeenschap

Sint. Jan de Doper

Op deze  site van de RK geloofsgemeenschap Wierden vindt u informatie over de parochie, de tijden van de verschillende vieringen en overig nieuws.

Onze St. Jan de Doper kerk is meer dan een gebouw. Het is een levende geloofsgemeenschap, gevormd door mensen die samenkomen, bidden, zingen en lief en leed delen, waarbij ze Christus en Zijn Woord centraal stellen in hun leven.

Over de geloofsgemeenschap

St. Jan de Doper is een levendige geloofsgemeenschap van en voor Wierden, Hoge Hexel, Ypelo en Rectum. Onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door eigentijdse mensen, handelend vanuit de katholieke traditie, maar met een open houding naar de snel veranderende wereld waarin wij leven. Door alle veranderingen die zich voltrekken dragen de leden van onze gemeenschap steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor pastorale en andere taken. Samen met de pastores van de Sint Marcellinusparochie, onze eigen pastoraatsgroep en de vele vrijwilligers werken we aan de opbouw en instandhouding van onze gemeenschap. Onze geloofsgemeenschap telt ca. 4000 leden ,waarvan zo’n 3000 ouder dan 20 jaar. Daarvan zijn er een kleine 250 actief als vrijwilliger. De inbreng van deze vrijwilligers loopt uiteen van bijdragen in de liturgie (o.a. onze koren), financieel beheer, onderhoud van onze gebouwen, tot het contact met de mensen die zo nu en dan wat extra aandacht nodig hebben. Stuk voor stuk belangrijke en onmisbare bijdragen voor een hechte geloofsgemeenschap in deze tijd.

left cloud