Overlijden/Uitvaart

St. Sebastianus - Hellendoorn

Overlijden/Uitvaart

Overlijden/uitvaart

Na het overlijden neemt een familielid contact op met de uitvaartondernemer en als u dat wenst ook met de pastor die de zieke begeleid heeft. U kunt ook de uitvaartondernemer verzoeken contact op te nemen met Tonny Albers tel. 06-.12426090. Ook neemt de uitvaartondernemer contact op met de uitvaartcoördinator en vraagt naar de beschikbaarheid van de kerk. Daarna overlegt de uitvaartondernemer met de familie en de pastor die voorgaat in de uitvaartviering de definitieve datum en het tijdstip van de uitvaart. De uitvaartondernemer geeft daarna alle noodzakelijke gegevens door aan Tonnie Albers en hij neemt vervolgens contact op met de koster, de verschillende werkgroepen, koren, bloemengroep, etc.

Uitvaartfolder

left cloud