Financieel

H. Antonius Abt - Enter

Financieel

Kerkbijdrage

De kerkbijdrage is een belangrijk middel om onze parochie financieel gezond te houden. Daarvoor wordt 1 keer per jaar aan elk huisgezin/lid van het gezin, boven de 18 jaar, om een financiële bijdrage gevraagd. De leden van de werkgroep, Actie “Kerkbalans”, zorgen voor de begeleidende brief en de enveloppen en brengen deze rond en halen ze na een week weer op. De actie wordt jaarlijks in de maand mei/juni gehouden.

Voor meer informatie over Kerkbijdrage en periodieke giften Klik Hier

De opbrengsten van de actie kerkbalans komen geheel ten goede aan onze plaatselijke geloofsgemeenschap

left cloud