Sacramenten

St. Marcellinusparochie

Sacramenten

Sacramenten

Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de kerk toevertrouwd.

De Eucharistie is de bron, middelpunt en zending van ons Christenen. Iedere zondagochtend om 9.00 uur is er een Eucharistieviering in het Eucharistisch centrum te Rijssen,. In de andere geloofsgemeenschappen is er minstens een Eucharistieviering per maand. (Jonge) mensen worden via de 1e  H. Communiecatechese erop voorbereid om volledig mee te kunnen vieren. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Het Doopsel,  het H. Vormsel, en Huwelijk zijn ook sacramenten waaraan catechese voorafgaat. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het parochiesecretariaat of de gastvrouwen van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Wijding tot diaken of priester: hieraan gaat een jarenlange studie vooraf. Informatie via de pastoor of via http://aartsbisdom.nl/opleidingen/default.aspx

De zeven sacramenten

Er zijn drie sacramenten van initiatie (= opneming in de gemeenschap):
Doopsel, Eucharistie (doen van 1e H. Communie) en H.Vormsel.
Twee sacramenten van genezing:
Boete en Verzoening (de biecht) en de Ziekenzalving (H.Oliesel).
Tot slot zijn er de twee sacramenten van zending en gemeenschap en zending: het Wijdingssacrament tot het Priesterschap en het Huwelijk.

  • Sacrament van de Doop
  • Sacrament van het Vormsel
  • Sacrament van de Eucharistie
  • Sacrament van Boete en Verzoening
  • Sacrament van de Ziekenzalving
  • Sacrament van de Wijding
  • Sacrament van het Huwelijk
left cloud