Pastoraal team

St. Marcellinusparochie

Pastoraal team

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, Pastoor        
Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547- 381 386
cornelissen@aartsbisdom.nl
(Op maandag vrij)

 

M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Tel: 06-33 75 60 89
(Op maandag vrij)

   
M.L. Sleegers (Maroesjka),
 Pastoraal werker
m.sleegers@sintmarcellinus.nl
Tel. 06- 83 22 95 37      
(Op vrijdag vrij)

Het pastoraal team wordt in iedere geloofsgemeenschap ondersteund door de pastoraatsgroepen.

left cloud