Gemeenschapswerk

St. Stephanus Bornerbroek

Gemeenschapswerk

Gemeenschapswerk

Geloven is iets heel persoonlijks, maar samen maken we deel uit van een geloofsgemeenschap. Geloven doe je niet je leven lang alleen. Je viert het samen, je leert het, je verdiept het in gesprek met anderen. Ontmoeting en aandacht voor elkaar zijn belangrijk. Vanouds zijn parochies plaatsgebonden. Nu de groep kerkgangers kleiner wordt, is de verbondenheid met elkaar des te belangrijker. Aan dit kostbare gegeven willen we blijven werken. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om structuur en organisatie en bovenal een goede onderlinge communicatie. Met vele vrijwilligers en contactpersonen blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.De werkgroep voor gemeenschapsopbouw richt zich op het verstevigen van de onderlinge band binnen de parochie c.q. binnen de wijk. Dit gebeurt via huisbezoek bij zieken en alleenstaanden; door het bijhouden van de ledenadministratie en de namen van vrijwilligers die zich inzetten; door het uitgeven van een parochieblad en de website waardoor iedereen geïnformeerd wordt aangaande het wel en wee van de parochie. Sommige activiteiten vinden plaats in de betreffende wijk, terwijl andere zaken geschieden voor de gehele parochie.

Het doel van de leden van de locatieraad met het profiel Gemeenschapsopbouw is: het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten  voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. Alle locale geloofsgemeenschappen van de St. Marcellinusparochie willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Onderhoudsgroep
Het onderhoud van het kerkhof, vegen rondom kerk, algemeen onderhoud, het aankleden van de kerk tijdens bijzondere periodes zoals de kerststal zetten en afbreken voor en na de kerst gebeurt met behulp van vrijwilligers. Het sociaal samen bezig zijn is zeker zo belangrijk en het kopje koffie wordt op tijd genuttigd. Wie zin heeft om hier ook aan mee te werken kan contact opnemen met Fons Meulenkamp.
Contact: Tel. 074-3841202. Email: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Interieurverzorging
De kerk en bijbehorende ruimtes worden gemiddeld 1x per 6 weken schoongemaakt en ook het koper wordt van tijd tot tijd gepoetst. Daarnaast wordt 1x per week de belangrijkste ruimtes schoongemaakt. Het sociaal samen bezig zijn is zeker zo belangrijk en het kopje koffie wordt op tijd genuttigd. Wie zin heeft om hier ook aan mee te werken kan contact opnemen met Fons Meulenkamp.
Contact: Tel. 074-3841202 E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Algemeen onderhoud gebouwen
Het onderhoud van gebouwen gebeurt zoveel mogelijk door vrijwilligers met een bepaalde capaciteit hiervoor. Groot onderhoud wordt uitbesteed. Indien nodig is er contact met de gebouwenbeheerders van Sint Marcellinus.

Graf delven en dichten
Enkele vrijwilligers verzorgen het delven voor en dichten na de begrafenis van de overledene.

Mariakapel
Op ons kerkhof naast de kerk staat een kleine Mariakapel waar u altijd terecht kunt voor gebed en een kaarsje branden. Enkele dames zorgen voor het schoonmaken.

Gastvrouwen
Zij zorgen bij een viering op een zondagmorgen en bij speciale gelegenheden voor koffie en thee na afloop van de viering voor in de kerk.

Kerkhof
Ons kerkhof ligt links naast het kerkgebouw. Tevens is daar een Mariakapel. Op de begraafplaats kunnen de parochianen begraven worden of een urn geplaatst worden. Zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de geloofsgemeenschap St. Stephanus, zij die met een parochiaan gehuwd zijn of samen wonen, plus oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de geloofsgemeenschap behoorden, worden als parochiaan beschouwd.

Beheerder kerkhof
De beheerder van het kerkhof is bevoegd om namens de locatieraad opdrachten te verlenen het beheer van het kerkhof betreffende en om namens de locatieraad grafrechten te verlenen.

Administratie kerkhof
De administratie van het kerkhof omvat een register van de overledenen met vermelding en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een degelijk register van de bewaarde asbussen. Daarnaast onderhouden zij een nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en de adressen van de rechthebbenden worden geregistreerd.

Onderhoud kerkhof
Onze geloofsgemeenschap heeft een groep vrijwilligers die met veel enthousiasme het onderhoud van het kerkhof en rondom het kerkgebouw verzorgen. Wie wil ons helpen hiermee? U als nabestaanden kunt ons helpen door bij de graven regelmatig resten van bloemen – planten – bloempotten - grafstukken e.d. op te ruimen. Dus mocht u misschien nog een uurtje over hebben en werkt u graag in de buitenlucht neem dan contact op met het secretariaat.

Secretariaat tel.: 074-3841202 E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Kerkradio
De kerkradio biedt u de mogelijkheid om alle vieringen van onze kerk thuis te ontvangen. De kosten bedragen € 7 per maand. Ook voor degenen die tijdelijk door bepaalde omstandigheden niet naar de kerk kunnen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de kerkradio. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Secretariaat tel.: 074-3841202 Email: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Kerktaxi
Er is een groep vrijwilligers die zich hebben aangeboden om parochianen die graag naar een viering willen en zelf niet meer in staat voorvervoer te zorgen, thuis op te halen en weer terug te brengen. Er wordt een kleine vergoeding voor benzinekosten gevraagd.

Aanmelding hiervoor gaat via het secretariaat.
Tel: 074-3841202
E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Communie thuis ontvangen
Het is mogelijk thuis de communie te ontvangen. Na opgave via ons secretariaat zal iemand van de werkgroep contact met u opnemen om nadere afspraken te maken.

Secretariaat tel.: 074-3841202 E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Parochieel Centrum
De St. Stephanus heeft geen apart parochieel centrum.
Wel is het secretariaat altijd bereikbaar via telefoon of e-mail.

Vergaderingen van kleine werkgroepen worden gehouden in het secretariaat. Men kan deze reserveren bij het secretariaat. Vergaderingen van grotere groepen wordt gebruik gemaakt van Kulturhus 't Brookshoes.

Reservering: Tel: 074-3841202 E-mail: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl

Kapel
Achter in de kerk is een Mariakapel en de mogelijkheid voor een gebed en een kaarsje te branden. Helaas is de kerk alleen open een half uur voor en tijdens de viering om hier gebruik van te maken.

Het voorste gedeelte van de aula is ingericht als Mariakapel. Hier heeft u dagelijks in de zomer toegang tussen 8 uur en 20.00 uur en in de winter tussen 10.00 uur en 17.00 uur voor gebed en een kaarsje aansteken. (Indien er een overledene in de aula staat is deze Mariakapel gesloten) Ingang van deze Mariakapel via de poort van het kerkhof aan de Pastoor Ossestraat.

In het midden van ons kerkhof naast de kerk staat een kleine Mariakapel waar u altijd terecht kunt voor gebed.

In en rond Bornerbroek er 1 Mariakapel en 2 landkruizen. Deze zijn een bezoek waard.

Deze vindt u:
Landkruis aan het kruispunt Pastoor Ossestraat/Eierbaan

Landkruis aan de Weersweg 

Mariakapel op het Tusveld (dicht bij de kruising Bornsestraat/Tusveld

 

 

 

 
left cloud