Nieuwsbrief 310 aartsbisdom

Nieuwsbrief 310 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 310 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de publicatie van het werkdocument voor de Bisschoppensynode die later dit jaar plaatsvindt, de Tarcisiusdag voor misdienaars en acolieten (de aanmelding is geopend!), de Diocesane Gezinsdag (ook hiervoor is de aanmelding geopend) en een drietal TV-Missen vanuit het Aartsbisdom Utrecht in juli en augustus. Veel leesplezier!

Klik hier om nieuwsbrief 310 te lezen

Meer Nieuws