Locatieraad

St. Jan de Doper - Wierden

Locatieraad

Raad van Sint Jan.

De Raad van Sint Jan vormt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Marcellinus parochie, het bestuur van de lokale geloofsgemeenschp. In deze Raad zijn de werkgroepen vertegenwoordigd. De Sint Jan de Doper gemeenschap wordt vorm gegeven vanuit een brede basis. Aandacht en zorg voor ieder lid van de gemeenschap staan hoog in het vaandel. In een huishoudelijk reglement zijn taken en bevoegdheden en de verhouding met het parochiebestuur vastgelegd.

Het dagelijks bestuur van de Raad van Sint Jan de Doper bestaat uit:

Voorzitter: Bert Evers, bertevers1950@outlook.com 
telefoon: 0546-572651/06-48181165

Secretaris: Annie Jansen, kissum1@kpnplanet.nl
telefoon: 0546-433241/06-57075826

Penningmeester: Jolanda Henning, jolandahenning@hotmail.com
telefoon: 0546-571327/06-22696031

Postadres voor dagelijks bestuur: Stationstraat 20, 7641 BW Wierden

Het dagelijks bestuur staat open voor meningen, ideeën en vragen!

 

 

 

left cloud