Overlijden/Uitvaart

St. Stephanus Bornerbroek

Overlijden/Uitvaart

Overlijden/uitvaart

Na het overlijden neemt een familielid contact op met de uitvaartondernemer en de uitvaartcoördinator.
De uitvaartondernemer neemt contact op met de uitvaartcoördinator en vraagt naar de beschikbaarheid van de kerk.
Uitsluitend de uitvaartcoördinator informeert en overlegt met de groepen die bij de uitvaart betrokken zijn: pastor, avondwakegroep, koster, koor, uitvaartonderneming. Buiten hem om worden geen afspraken gemaakt.

Viering

Inhoud en vorm van de viering worden in overleg met de nabestaanden vastgesteld.
Uitvaartvieringen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de pastor.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de uitvaartcoördinator.

Avondwake/Afscheidsviering

In geval van overlijden van een parochiaan biedt de parochie aan de nabestaanden altijd de mogelijkheid van een avondwake cq afscheidsviering aan. Deze wordt verzorgd door toegeruste medeparochianen. Zij nemen contact op met de nabestaanden om, in goed overleg met elkaar, een zo persoonlijk mogelijke viering te kunnen verzorgen.

Verliezen - Verwerken

Een aantal dames en heren heeft een speciale cursus gevolgd om mensen die een verlies geleden hebben te begeleiden. Daar waar iemand in onze parochie een dierbare verloren heeft, zal in veel gevallen een van de leden van deze werkgroep contact leggen. Zij zal aanbieden om een bezoekje te brengen en voor de nabestaanden een luisterend oor te zijn.

Begraafplaatsreglement St Marcellinusparochie

Uitvaartfolder

left cloud