St. Jan de Doper - Wierden

Koren

Koren

Een kerkkoor kan bij een eucharistieviering, jubileum, uitvaart, afscheidsviering, avondwake, huwelijksviering of ander kerkelijk evenement een belangrijke bijdrage leveren.

Het repertoire bestaat uit één- of meerstemmige liederen die  worden gezongen in het Nederlands, Engels, Latijn of Gregoriaans. Uiteraard wordt er voortdurend aan uitbreiding van het repertoire gewerkt.

 

Caeciliakoor en St. Janskoor

Het Caeciliakoor bestaat uit ca 35 zangers en zangeressen en verzorgt afwisselend met Spirit de weekendvieringen.
Het koor repeteert op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Naast het Caeciliakoor is er ook het St. Janskoor, speciaal in het leven geroepen voor "rouw en trouw".
In de praktijk betekent dat vooral "rouw".
Het koor bestaat uit ca. 40 zangers en zangeressen. 
Beide koren staan onder leiding van Jannie Ribbink.

Contactpersoon

Gerrit Veldhuis

Spirit

Spirit zingt bij vieringen met eigentijdse thema's.
Het koor repeteert op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur.

Contactpersoon

Emmely Hoek

left cloud