Over de geloofsgemeenschap

St. Stephanus Bornerbroek

Over de geloofsgemeenschap

Over de geloofsgemeenschap

Op deze nieuwe site van de RK geloofsgemeenschap Bornerbroek vindt u informatie over de parochie, de tijden van de verschillende vieringen en overig nieuws.
Wisselend op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 09.30 is er een viering in de St. Sint Stephanus kerk, tenzij anders vermeld
Onze Sint Stephanus kerk is meer dan een gebouw. Het is een levende geloofsgemeenschap, gevormd door mensen die samenkomen, bidden, zingen en lief en leed delen, waarbij ze Christus en Zijn Woord centraal stellen in hun leven.

St. Stephanus is een levendige geloofsgemeenschap van en voor Bornerbroek en omstreken. Onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door eigentijdse mensen, handelend vanuit de katholieke traditie, maar met een open houding naar de snel veranderende wereld waarin wij leven.
Door alle veranderingen die zich voltrekken dragen de leden van onze gemeenschap steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor pastorale en andere taken.
Samen met de pastores van de Sint Marcellinusparochie, onze eigen pastoraatsgroep en de vele vrijwilligers werken we aan de opbouw en instandhouding van onze gemeenschap.
De inbreng van deze vrijwilligers loopt uiteen van bijdragen in de liturgie (o.a. onze koren), financieel beheer, onderhoud van onze gebouwen, tot het contact met de mensen die zo nu en dan wat extra aandacht nodig hebben. Stuk voor stuk belangrijke en onmisbare bijdragen voor een hechte geloofsgemeenschap in deze tijd.

Ons logo sluit aan bij wat wij voorstaan. Verbondenheid

Openheid - Herkenbaarheid -Vrolijkheid

 Het kruis als symbool, niet alleen gefocust op het lijden, maar juist op verlichting. Vandaar de kleur wit als centrale kern.

  • Daaromheen kleuren voor het verbinden van alle mensen zonder voorbehoud.
  • Associatie met glas in lood en het licht wat er door heen valt.
  • De witte kern met 4 binnenkomende wegen bij de kerk.
  • De open kerk is weer verbonden met de wegen, het kruis en de kleuren.

Wij proberen samen te werken en contact te houden met zoveel mogelijk instanties en verenigingen in Bornerbroek.

left cloud