Kerkbijdrage/ANBI

St. Sebastianus - Hellendoorn

Kerkbijdrage/ANBI

Kerkbijdrage/Parochiefonds

Jaarlijks wordt er de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Onze geloofsgemeenschap sluit zich aan bij deze landelijke actie. Ook onze geloofsgemeenschap heeft geldmiddelen nodig om samen kerk te kunnen zijn. De bedoeling is dat ieder gezin naar vermogen bijdraagt. Als richtlijn geven de Nederlandse bisschoppen 1 à 2 % van het inkomen op. Maar als u meer of minder geeft, ieder bedrag is van harte welkom. Overigens zijn giften aan goede doelen of “organisaties tot algemeen nut”, dus ook uw bijdrage aan de Kerkbijdrage (deels) aftrekbaar voor de belasting. Jaarlijks verschijnt er in het parochieblad een invulformulier waarop u uw bijdrage kunt herzien en mogelijk verhogen. En wanneer u nog geen bijdrage geeft, is er de mogelijkheid om dit vanaf dat moment wel te doen. Parochianen die in het afgelopen jaar lid zijn geworden worden persoonlijk aangeschreven. Dit is ook het geval voor parochianen die in het afgelopen jaar 21 jaar zijn geworden.

Financiële administratie/parochiefonds

Onze geloofsgemeenschap heeft heel wat financiële middelen nodig om goed te kunnen functioneren. Denk maar eens aan de onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats, maar ook de kosten van de werkgroepen, verlichting en verwarming, de salarissen en de sociale lasten. De voornaamste bron van inkomsten voor de gemeenschap is de jaarlijkse Kerkbalans (parochiefonds) en deze wordt door de commissie beheerd. U kunt uw bijdragen voor het parochiefonds voldoen door het invullen van een bank- of giromachtiging of door een automatische incasso. U kunt het uiteraard ook zelf overmaken.

Bankrekening Parochiefonds: NL42RABO 032.73.59.943
Financiële administrateur: Theo Blikmans

Voor meer informatie over Kerkbijdrage en periodieke giften Klik Hier

De opbrengsten van de actie kerkbalans komen geheel ten goede aan onze plaatselijke geloofsgemeenschap

left cloud